Klima Santralleri

Klima Santralleri

MBS Klima Santralleri 1.500 m³/h ile 100.000 m³h debileri arasında 18 değişik boyutta standart olarak üretilmektedir.
⭐⭐⭐⭐⭐

Üretim: Mevcut
Servis Hizmeti: Var (Opsiyonel)
Montaj: Var (Opsiyonel)
Nakliye: Var (Opsiyonel)

Ürün Detayları

Klima Santralleri
MBS Klima Santralleri 1.500 m³/h ile 100.000 m³h debileri arasında 18 değişik boyutta standart olarak üretilmektedir.

İstenildiği takdirde daha yüksek kapasitelerde de üretilmektedir. Hücre panelleri 25 mm veya 50 mm kalınlığında taş yünü, cam yünü ile kaplanmıştır.

Teknik Özellikler

 • MBS Klima Santralleri 1.500 m³/h ile 100.000 m³h debileri arasında 18 değişik boyutta standart olarak üretilmektedir.
 • İstenildiği takdirde daha yüksek kapasitelerde de üretilmektedir. Hücre panelleri 25 mm veya 50 mm kalınlığında taş yünü, cam yünü ile kaplanmıştır.

Kenar Profilleri

 • Klima santralleri modül yapısında dış iskeleti oluşturan kenar profilleri alüminyum malzemeden imal edilmektedir.
 • Profillerde santral içi basınç kayıplarının minimuma indirilmesi veya herhangi bir pislik birikimine yol açmaması için
  profil iç yüzeyleri tamamı ile kapalı olarak dizayn edilmiştir.
 • Köşelerde kaçak veya görüntü bozukluğuna yol açılmaması amacı ile köşe elemanları ile uyumlu olacak yapıda imalatı
  yapılmaktadır.

Takviye Profilleri

 • Klima santralleri modül yapısında kenar profilleri arası bağlantıların ve cihazın farklı hücrelerinin kapaklarına takviye amacı ile kullanılan takviye profilleri alüminyum malzemeden edilmektedir.
 • Profillerde santral içi basınç kayıplarının minimuma indirilmesi veya herhangi bir pislik birikimine yol açmaması için profil iç yüzeyleri tamamı ile kapalı olarak dizayn edilmiştir.
 • Takviye profil yapısında kapak panelleri bağlantı kısımları, kenar profilleri kapak panelleri bağlantı kısımları ile uyumlu olacak yapıda dizayn edildiğinden muhtemel kaçak ve görüntü bozukluklarına imkan bırakılmamıştır.

Köşe Elemanları

 • Klima santralleri modül yapısında kenar profilleri köşe birleşimlerinin sağlanması amacı ile kullanılan köşe elemanları
  enjeksiyon yolu ile alüminyum malzemeden imal edilmektedir.
 • Köşe elemanlarının dizaynındaki kenar profilleri ile uygunluk sayesinde muhtemel hava kaçakları ve görüntü bozuklukları engellenmiş olmaktadır.
 • Yine bu sayede santral içi basınç indirilmesi kayıplarının minimuma veya herhangi bir pislik birikimine yol açmaması sağlanmaktadır.
 • Köşe parçaları enjeksiyon döküm olması nedeni ile mukavemet ve yüzey düzgünlüğü açısından yüksek kaliteye ulaşmaktadır.

Ön Filtre ve Torba Filtre Ünitesi

 • Klima santrallerinde filtreleme ünitesi standart hücre yapısında imal edilmektedir.
 • Ön filtreler EUROVENT 4/5 standartlarında EU 3-4 sınıfında, özel olarak dizayn edilmiş zig-zag yapıda kullanılmaktadır.
 • Zig-zag yapı sayesinde filtre yüzeyinde 1,5 m/s hava hızı aşılmaması sağlanmaktadır.
 • Filtre kasetleri kolaylıkla sökülebilir ve temizlenebilir yapıda imal edilmektedir.
 • Torba filtreler ihtiyaca bağlı olarak EUROVENT 4/5 standartlarında EU 5,6,7,9 sınıflarında, kullanılmaktadır.
 • Torba filtreler sökme ve takma kolaylığı sağlayan özel dizayn sabit kasetler üzerine, EPDM malzemeden mamul contalar kullanılarak monte edilir.
 • Fitreler montajlarına müteakip özel mandalları ile hava sızdırmaz şekilde sıkıştırılır.

Vantilatör ve Aspiratör Ünitesi

 • Klima santrallerinde vantilatör/aspiratör üniteleri standart hücre yapısında imal edilmektedir.
 • Vantilatör ve aspiratörler statik ve dinamik olarak dengelenmiş öne eğik kanatlı, yüksek verimli, radyal çift emişli fanlardır.
 • Fanlar galvanizli sacdan mamul İtalya Menşeli NICOTRA’dır.
 • Fanlar elektrik motoru ile aynı şase üzerine monte edilir.
 • Titreşimin cihazın diğer aksamlarına iletilmesini engellemek amacı ile kapasite, boyut,fan ve elektrik motorları devir sayılarına bağlı olarak belirlenen boyut ve adette titreşim izolatörü kullanılmaktadır.
 • Fan ve motor aksamlarında kullanılan kasnaklar, DIN 2211 ve TS 148 normlarına uygun sıkma burçlu V kayış kasnaklardır.
 • Kasnaklar iki parçadan oluşmaktadır.
 • İlk parça fabrikasyon olarak fan ve motor miline takıldıktan sonra ikinci parça herhangi bir ekipmana ihtiyaç duymadan takılabildiğinden istenildiğinde kasnak ebadı değişimini çok kolaylaştırmaktadır.
 • Motor ve fan kasnakları arasındaki güç aktarımını sağlamak amacı ile TS 198/40, DIN 7753/1 normlarına uygun dar V kayışları veya TS 198/1, DIN 2215 Normlarına uygun klasik V kayışları kullanılmaktadır.

Isıtıcı ve Soğutucu Paneller

 • Klima santrali ısıtıcı ve soğutucu bataryaları akışkan özelliklerine ve kullanıcı isteklerine bağlı olarak alüminyum kanat/bakır boru veya çelik kanat/çelik boru olarak imal edilmektedir.
 • Bakır boru alüminyum kanat ısıtıcı/soğutucu bataryalar 4 ana unsurdan oluşmaktadır.
 • Bu unsurlardan borular dikişsiz bakır borudan , Kanatlar alüminyum malzemeden, gövde galvanizli sac veya alüminyum sac malzemeden ve kolektörler dikişli (akışkana bağlı olarak patent) borudan imal edilmektedir.
 • Bakır borular kapasite ve akışkan özelliklerine bağlı olarak 3/8″, 1 /2″ veya 5/8″ çaplarında kullanılmaktadırlar.
 • Borular mekanik olarak şişirilerek lamel ile arasında her türlü şart altında mekanik bir bağ oluşması ve korunması sağladığından, hava ile akışkan arasındaki ısı transferi maksimum düzeyde gerçekleştirilir.
 • Kanatlar 0.12 mm kalınlığında epoxy kaplı alüminyum lamelerden oluşmaktadır.
 • Kolektörler kapasite ve akışkan miktarlarına göre uygun çapta dış dişli olarak imal edilir.
 • Kolektörler üzerinde havalık ve drenaj bağlantıları bulunmaktadır.
 • Gövde boru ve lamelleri koruyacak şekilde imal edilir.
 • Çelik borulu ısıtıcı/soğutucu bataryalar akışkan ve kapasite özelliklerine bağlı olarak patent veya dikişli siyah boru ile
  16 x 0.5 mm çelik bant kullanılarak imal edilir.
 • Çelik bant, boru üzerine özel ekipman vasıtası ile sıkı şekilde sarılmasından sonra galvanizleme işlemine tabi tutulur.
 • Bu sayede boru ile bant arasında maksimum temas dolayısı ile akışkan ve hava arasında ısı transferi maksimum düzeyde gerçekleştirilir.
 • Tüm bataryalar imalatlarının tamamlanmasına müteakip 20 bar basınç altında hidrostatik teste tabi tutulur.
 • Isıtıcı/soğutucu bataryalar cihaz içerisinde galvanizli sacdan mamul kızaklar üzerinde monte edilir.
 • Soğutucu bataryalar altında terleme tavası teçhiz edilir.

Susturucu Ünitesi

 • Klima santrallerinde Susturucu ünitesi standart hücre yapısında imal edilmektedir.
 • Susturucu kulisleri 20 cm genişlikte imal edilir.
 • Kulis içinde cam yünü veya taş yünü kullanılır.
 • Kulislerin hava ile temas eden iki yönü Fibrocam malzeme ile kaplanmıştır.
 • Kulisler hücre içerisinde kapasite ve boyut özelliklerine göre değişik adetlerde kullanılmaktadır.

Havadan Havaya Isı Geri Kazanım Ünitesi

 • Klima santrallerinde %100 taze hava ile çalışan cihazlarda Egzoz havası ile Taze havanın ısıtılarak veya soğutularak
  Enerji tasarrufu yapmak amaçlı olarak kullanılan ünitelerdir.
 • Sistem egzoz havası ile taze havanın karıştırılmadan Reküparatör olarak tabir edilen ısı geri kazanım ünitesinde karşılaştırılması prensibine göre çalışmaktadır.
 • Reküparatör farklı yönlerde hava geçişine müsaade edecek şekilde dizayn edilmiş alüminyum plakalardan oluşmaktadır.
 • Egzoz havasından taze havaya (veya tersi) ısı transferi bu alüminyum plaka yüzeylerinden olmaktadır.
 • Alttaki şematik santral çiziminde görüleceği üzere cihaz iki katlı olarak dizayn edilmektedir. Egzost Hücresi üst katta taze hava ve diğer ekipmanlar alt katta tesis edilmektedir.
 • Kapasite, verim ve boyutsal özellikler, mahal emiş havası şartları ve dış hava şartlarına göre değişkenlik gösterdiğinden cihaz dizaynı için firmamıza baş vurulması gerekmektedir.

Kapı Kollar Menteşe ve Kilit Mekanizması

 • Dış paneller kısmında bahsi geçen servis kapaklarının kapalı tutulması veya kolay açılabilmesi amacı ile sert PVC
  malzemeden imal edilmektedir.
 • Kapı kolları kilitli ve anahtarlı mekanizması sayesinde cihaz servis kapılarının başka şahıslar tarafından açılmasını önlemektedir.
 • Cihaz yüksekliğine bağlı olarak servis kapak başına 1,2 veya 3 adet olarak kullanılmaktadır.
 • Dış paneller kısmında bahsi geçen servis kapaklarının iskelete hareketli montajı için kullanılan menteşeler sert PVC
  malzemeden imal edilmektedir.
 • Menteşeler cihaz yüksekliğine bağlı olarak servis kapak başına 2, 3 veya 4 adet olarak kullanılmaktadır.

Sızdırmazlık Contaları

 • Klima santralleri modül yapısında kenar ve takviye profilleri ile kapak panelleri birleşim noktalarında, basınç
  farklılıklarından doğabilecek muhtemel hava sızıntılarını engellemek amacı ile kullanılan sızdırmazlık contaları hava
  yastıklı olarak EPDM malzemeden imal edilmektedir.
 • Contalar, kenar ve takviye profilleri üzerinde özel olarak dizayn edilmiş kızaklara montajı için özel kenarlara haizdir.
 • Contalar imal edildiği malzemeden dolayı ezilmez veya başka yönlü şekil bozukluğuna uğramazlar.
 • Hava yastıkları sayesinde tüm yüzeylerde temas sağladığından maksimum düzeyde sızdırmazlık sağlanır.
 • Emniyet Şalteri
  Klima Santralinin yetkili personel tarafından bakımı esnasında cihazın kumanda panosu üzerinden açılmaması için
  konulmuştur.

Hava Damperleri

 • Klima santrallerinde hava ayar ve gerektiğinde hava sirkülasyonunun kesilmesi amacı ile kullanılan hava damperleri
  üç ana unsurdan oluşmaktadır.
 • Bu unsurlar alüminyum malzemeden edilen damper kanat profilleri, sert PVC malzemeden imal edilen Dişli ve yatak aksamı, alüminyumdan imal edilen dış gövdedir.
 • Damper kanat profilleri üzerinde hava yastıklı sızdırmazlık contası için açılmış kızaklara haizdir.
 • Damper ebatları hava debisi ve cihaz boyutlarına bağlı olarak kanat ve dişli genişlikleri dikkate alınmak sureti ile kenarlarda hava sızıntısını minimuma indirecek toleranslarla belirlenmiştir.
 • Dişli ve yatak mekanizmaları montajı herhangi bir dişli sıyırması veya sıkışmaya imkan vermeyecek şekilde yapılmaktadır.
 • Gövde, üzerine damper kanat profillerinin ve dişli mekanizmasının montajları yapıldıktan sonra, kenar profillerine hava sızıntısına imkan vermeyecek şekilde monte edilir.

Dış ve İç Paneller

 • Klima santralleri modül yapısında kenar profilleri, takviye profilleri ve köşe elemanlarından oluşan iskelet yapının görünür 6 yüzünün kapatılması amacı ile kullanılan kapak panelleri galvanizli sacdan imal edilmektedir.
 • Sandviç yapıda olan panellerde iç cidar kalınlığı 0,60/0,70 mm ve dış cidar kalınlıkları 0,80/0,90 mm Boyalı galvaniz sacdan imal edilmektedir.
 • Sandviç yapının orta kısmında ses ve ısı izolasyonunu sağlamak amacı ile Taş yünü, Cam yünü ve poliüretan malzeme
  bulunmaktadır.
 • Toplam panel kalınlığı 25 mm veya 50 mm’dir. Paneller sabit kapak olarak kullanılmasının yanı sıra servis kapağı olarak da kullanılmaktadır.